Sertifikater - Södra
2015-05-08 10:08

Sertifikater

Om FSC®
FSC®, Forest Stewardship Council®, är en internationell organisation som främjar ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. I FSC®-certifierade skogar ställs bland annat krav på att urbefolkningars rättigheter respekteras och att biologiskt värdefull skog sköts på ett sådant sätt att naturvärdena bevaras. I FSC®:s principer och kriterier finns övergripande riktlinjer för hur skogsbruket ska bedrivas och som gäller generellt över hela världen. Dessa övergripande regler anpassas till varje lands särskilda förutsättningar. FSC®-systemet bygger på frivillig certifiering av ett ansvarsfullt skogsbruk. Idag är mer än 100 miljoner hektar skogsmark i välden FSC®-certifierad. Det motsvarar drygt 10 procent av världens brukade skogar. Det hjälper konsumenter och företag att göra ansvarsfulla inköp.

>> Läs mer på www.fsc.org

Energiledningssystem
Södra har ett energiledningssystem som uppfyller kraven enligt SS 627750:2003 och SFS 2004:1196 §§ 9 och 10 (PFE). Standarden medför en energikartläggning och inkluderar alla flöden inom verksamheten. Med tydliga mål och en konkret handlingsplan är standarden ett effektivt verktyg för att minimera energiförbrukningen, minska kostnader och bidra till en mer hållbar utveckling.

>> Läs mer på www.sp.se

KD-certifierade torkanläggningar
Södra har godkända torkanläggningar med KD-certifikat utfärdat av Jordbruksverket. Certifikatet kräver att virkestorkarna upphettar det sågade virket till minst 56°C. Sågverk med godkända torkar får ett godkännandemärke, som är den officiella märkningen som intygar att virket är fritt från skadedjur.

>> Läs mer på www.jordbruksverket.se

PEFC™
PEFC™ är en global fristående organisation för erkännande av nationella skogsstandarder för uthålligt skogsbruk. Södra är certifierad enligt svenska PEFC™ som är en del av det internationella systemet för certifiering av skogsbruk och virkeshandel. Målet är att främja bärkraftigt skogsbruk med god balans mellan de tre aspekterna; Skogsproduktion, Miljövård, Sociala intressen.

>> Läs mer på www.pefc.org

 

 

ISPM 15
Södra tillhandahåller träemballage som är godkänt enligt ISPM 15. Det är en internationell standard som innebär att träemballaget ska vara tillverkat av trä som har behandlats mot skadedjur genom värmebehandling. Jordbruksverket ansvarar för detta system.

>> Läs mer på www.jordbruksverket.se

Tryckimpregnering enligt SP och NTR
Södra tillhandahåller tryckimpregnerat virke kontrollerat av SP och med NTR:s träskyddsklasser och märkning, enligt SS-EN 351-1. I konstruktioner som är i kontakt med mark, vatten och fukt, behöver virket extra rötskydd i form av tryckimpregnering med godkända träskyddsmedel. Detta ger även skydd mot bakterier och insekter. Kvalitet på NTR-impregnerat trä garanteras av tre olika instanser. Kemikalieinspektionen, KEMI, godkänner med avseende på miljöpåverkan i förhållande till effektiviteten. Nordiska Träskyddsrådet, NTR, gör opartiska fältförsök och klassificerar och godkänner med avseende på effektivitet. Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, kontrollerar att produktionen av NTR-trä sker enligt NTR:s kvalitetssystem (SS-EN 351-1).

>> Läs mer på www.ntr-nwpc.com eller www.traskydd.com

Miljöledningssystem enligt ISO 14001
Södra har miljöledningssystem enligt ISO 14001. Sveriges Tekniska Forskningsinstitut utfärdar certifikatet.

>> Läs mer på www.sp.se

CE-märkt konstruktionsvirke
Södra tillhandahåller CE-märkt konstruktionsvirke. CE-märkningen har utarbetats av Europeiska kommissionen och omfattar bland annat byggprodukter, elprodukter, maskiner, leksaker och personlig skyddsutrustning. De säkerhetskrav som ställs på produkterna framgår av särskilda europeiska direktiv. Tillverkaren intygar att säkerhetskraven uppfylls genom att upprätta en deklaration om överensstämmelse, samt att sätta CE-märket på produkten.

>> Läs mer på www.sp.se

Navn Dato
.pdf
Miljöledningssystem Engelska Sverige.pdf 2016-04-14
.pdf
Södra Wood FSC-certifikat.pdf 2016-04-14
.pdf
Certifikat PEFC Södra Wood.pdf 2016-04-14
.pdf
SDS 5225-778301 Akzo Nobel Cuprinol IP 601 Offwhite.pdf 2016-02-19
.pdf
Certifikat 14001 Södra Wood.pdf 2015-08-31
.pdf
Kiln-dryed-56-30-timberVaro.pdf 2015-03-19
.pdf
Kiln-dryed-56-30-TimberLangasjo.pdf 2015-03-19
.pdf
Certifikat ISO 50001 Södra Wood.pdf 2015-02-03
.pdf
Certifikat-energiledningsystem-STimber2012.pdf 2015-02-03
.pdf
FSC-certifikat-Timber TUV Nord.pdf 2014-07-28
.pdf
Kiln-dryed-56-30-timberMonsteras.pdf 2013-07-24
.pdf
Kiln-dryed-56-30-timber-unnefors.pdf 2013-07-24
.pdf
Kiln-dryed-56-30-TimberKinda.pdf 2013-07-24
.pdf
Kiln_dried_56-30_Ramkvilla.pdf 2013-07-24
.pdf
ST-ISO-14001-SPweb.pdf 2011-11-28
.pdf
Kiln-dryed-56-30-timber-traryd.pdf 2011-01-28
.pdf
Kiln dried 56-30-timber-torsas.pdf 2011-01-28
.pdf
Timber-CU-COC-812799.pdf 2009-12-10
Selskap: Södra Wood (Interiör)Enhet: Södra Wood HK

våre forhandlere

Våre produkter selges av byggevareforhandlere i hele Norge.

>> Klikk her for å finne din nærmeste butikk.


 Bestill prøver

Interiör; lampa; deisgn; inredning; vardagsrum; trägolv; fåtölj.

>> Bestill prøver for gulv og paneler


Showroom

Showroom

>> Test showrommet her


Inspirasjonsmagasin

Sodra Gulv Panel katalog

>> Åpne inpirasjonsbrosjyren